1. Καθολική ψηφοφορία: Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα ψήφου και εκλογής εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το καταστατικό.
  2. Ισότητα της ψήφου και των ψηφοφόρων: Κάθε μέλος δικαιούται μια ψήφο και όλες οι ψήφοι είναι μεταξύ τους ισοδύναμες.
  3. Ελευθερία της ψήφου και της ψηφοφορίας: Ο ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να εκφράσει τη βούλησή του ελεύθερα και χωρίς κανένα εξαναγκασμό ή άσκηση πίεσης.
  4. Μυστικότητα της ψήφου: Ο ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να ψηφίσει μυστικά.
  5. Αμεσότητα της ψήφου και της ψηφοφορίας: Οι ψήφοι που έχουν υποβληθεί από τους ψηφοφόρους καθορίζουν απευθείας το εκλογικό αποτέλεσμα.